Stichting Back on Trek

Stichting Back on Trek 

(statutair gelieerd aan Rebelz en
uitvoerder van het leer- werktraject Horeca voor (ex-)gedetineerde vrouwen)

Doel:
Stichting Back on Trek voert haar activiteiten uit vanuit de overtuiging dat ieder mens maatschappelijk kan participeren en bijdragen. Daarvoor is soms een tweede kans nodig. Detentie kan bijvoorbeeld een belemmering zijn en de reden waarom er ondersteuning nodig is om te kunnen participeren.  Een leer- werktraject Horeca is een van de boegbeelden van de activiteiten van de Stichting Back on Trek. (ex)Gedetineerde vrouwen worden, zo vroeg als mogelijk is al in detentie, opgeleid tot kok of gastvrouw. Stichting Back on Trek helpt om naast de opleiding tevens werkplekken te genereren en biedt daarbij begeleiding aan de deelnemers. Deze werkplekken zijn bij voorkeur bij Rebelz. Indien daar geen mogelijkheden meer zijn doordat het aantal leerplekken vol is en er niet uitgebreid kan worden, dan wordt voor de deelnemer gezocht naar een werkplek bij een andere onderneming. Betaalde arbeid en een startkwalificatie is het hoogste doel!
----------------------------
Verder ontplooit, organiseert en faciliteert de Stichting Back on Trek in zijn algemeenheid projecten en activiteiten die gericht zijn op participatie en arbeid voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En tevens sociale activering tot doel hebben. Menskracht, middelen en faciliteiten worden via fondsen, vrijwillige bijdragen, giften en subsidies gegenereerd. 
Meer en meer wordt aandacht in brede zin besteed aan preventieve ondersteuning bij detentie.
----------------------
Overige informatie
- Adres: Zijdesingel 16, 2261 CA Leidschendam
- Website:  www.rebelz.nl
- e-mail: communicatie@rebelz.nl
- KvK: 60743174
- RSIN: 854040663
- ANBI: ja
- IBAN: NL 52 INGB 0006573065

 
karin-nijman-rebelz

Contact

Rebelz aan de Rotte
Bergse Rechter Rottekade 1
3051 AB  Rottterdam

Telefoon: 010 - 870 13 87
E-mail:
 lekker@rebelzaanderotte.nl

Scroll naar boven